Za klijenta smo radili dizajn i štampu Dizajn Pozivnice za krštenje.