Pedagoški fakultet u Bijeljini. Za klijenta smo radili dizajn i štampu brošure (publikacije).