Pedagoški fakultet u Bijeljini.
Za klijenta smo radili dizajn kalendara.