Pavlović International Bank. Za klijenta smo radili marketinšku kampanju za Promociju usluga banke. Dizajn Bilborda, Plakata, Flajera i Web bannera.