Za potrebe naše agencije radili smo dizajn brošure.