D Knez – Agencija za pružanje intelektualnih usluga. Za klijenta smo radili Dizajn i štampu Roll Up-a i Vizit kartica.