Elixir Coffe je uvijek obraćao veliku pažnju izboru sirove kafe u zrnu, svjesni da je to početna tačka u postizanju jedinstvene mješavin Za klijenta smo radili idejno rješenje dizajna pakovanja kafe od 100g, 200g i 500g.