Elixir Coffe je uvijek obraćao veliku pažnju izboru sirove kafe u zrnu, svjesni da je to početna tačka u postizanju jedinstvene mješavin Za klijenta smo radili idejno rješenje za Dizajn logotipa sa primjenom.