Vidovdanski turnir u odbojci. Za klijenta smo radili Dizajn i štampu flajera A5 i plakata.