Siluete DOO

KLIJENT
Siluete d.o.o.

USLUGA
Izrada web sajta

GODINA
2017

WEB ADRESA
www.siluete.net

Siluete je projektni biro iz Bijeljine koji se bavi uslugama projektovanja i dizajniranja objekata, enterijera i prostora različitih namjena. Za potrebe ove kompanije izradili smo custom web stranicu čiji cilj je jasno reprezentovati usluge i radove ove firme. Web sajt je responzivan za sve širine ekrana, a uz to naglasak je na jednostavnosti za korištenje.