Pedagoški fakultet u Bijeljini. Za klijenta smo radili dizajn i štampu plakata i flajera.