Pedagoški fakultet u Bijeljini. Za klijenta smo radili dizajn i štampu flajera.