Nešković doo

KLIJENT
Nešković doo

USLUGA
Dizajn Bilborda

GODINA
2018

WEB ADRESA

Kompanija NEŠKOVIĆ predstavljala standard u prometu nafte i naftnih derivata, trgovine i usluga iz već pomenutih oblasti na području Bosne i Hercegovine. Za klijenta smo radili marketinšku kampanju za Nešković doo – naftne derivate. Dizajn seta Bilborda i akciju novih aditiva za gorivo.