Medys Shop – Bijeljina. Za klijenta smo radili Dizajn i štampu flajera A5.