Ivana Zelenović – defektolog logoped. Za klijenta smo radili Dizajn i štampu vizit kartica.