Hotel HOMA – Bijeljina. Za klijenta smo radili dizajn logotipa sa primjenom.