Enduro Majevica

KLIJENT
Enduro Majevica

USLUGA
Dizajn web stranice

GODINA
2016

WEB ADRESA

Enduro Majevica. Za potrebe ove kompanije izradili smo custom web stranicu čiji cilj je jasno reprezentovati usluge i radove ove firme. Web sajt je responzivan za sve širine ekrana, a uz to naglasak je na jednostavnosti za korištenje.