Ekspertska migracija

KLIJENT
Ekspertska migracija

USLUGA
Dizajn Flajera / Plakata / Bilborda

GODINA
2019

WEB ADRESA

Ekspertska migracija projekat njemačke kompanije DEKRA koji se sprovodi u Bosni i Hercegovini u saradnji sa InterPersonnel BiH koji pruža specijalizovane usluge kreirane po modelu u kom se osigurava kvalitetan i transparentan proces. Za klijenta smo radili dizajn i štampu Flajera / Plakata / Bilborda