EDUFARM – Istraživačko edukativni centar. Za klijenta smo radili idejno rješenje za Dizajn logotipa.