DEKRA – kompanija specijalizirana za pružanje usluga privremenog zapošljavanja, posredovanja pri zapošljavanju te ispitivanje tržišta i javnog mnijenja.. Za klijenta smo radili dizajn i štampu Plakata i flajera.