Dan dječije radosti – Socijalistička partija bijeljina. Za klijenta smo radili dizajn i štampu flajera.