BLP – Braća Lazić d.o.o. – Bijeljina. Za klijenta smo radili Dizajn logotipa.